การจำแนกและแบ่งประเภทคลังสินค้า

ปกติแล้วคลังสินค้าคือสถานที่สำหรับเก็บวัตถุดิบต่างๆ ไม่ก็เป็นสถานที่สำหรับการเก็บชิ้นงานระหว่างการผลิตอยู่ก็ได้เช่นกัน แต่ไม่ว่าจะมีเอาไว้สำหรับการเก็บสิ่งใดก็ตามแต่การบริหารจัดการถือเป็นส่วนสำคัญอย่างมากสำหรับธุรกิจ เพราะหากมีการวางแบบแผนโครงสร้างการจัดเก็บได้ดีนั่นก็หมายถึงธุรกิจมีโอกาสประสบความสำเร็จสูง เหนือสิ่งอื่นใดก็มีประเภทในการจัดเก็บเช่นกัน ลองมาทำความรู้จักกับการจำแนกประเภทคลังสินค้าว่ามีประเภทไหนบ้าง

คลังสินค้าแบ่งตามประเภทธุรกิจ

  1. คลังสินค้าสาธารณะ – เป็นคลังที่เจ้าของธุรกิจสร้างหรือเปิดขึ้นเพื่อเก็บรักษามีค่าเช่า อาทิ ห้องเย็น โกดังทั่วไป หากบริษัทไม่ต้องการจะสร้างโรงงานนั้นๆ ไม่ต้องการสร้างห้องเย็นหรือโกดังของตนเองก็ให้ไปเช่าคลังสาธารณะเพื่อเก็บเอาไว้
  2. คลังสินค้าส่วนตัว –ที่บริษัทแต่ละบริษัทได้สร้างขึ้นมาเป็นของตนเอง ในพื้นที่ของบริษัทครอบครองอยู่ เช่น คลังสินค้าแบบสำเร็จรูป คลังวัตถุดิบ การใช้เพื่อจัดเก็บวัตถุดิบของบริษัทเท่านั้นห้ามให้คนอื่นเข้ามายุ่งเกี่ยวเด็ดขาด

คลังสินค้าตามลักษณะงาน

  1. ศูนย์กระจายสินค้า – เป็นบริเวณซึ่งมีหน้าที่หลากหลาย สถานที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้ขายปลีก ให้บริการด้านการขนส่ง จัดเก็บให้กับลูกค้าได้ตามความต้องการ พูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือสถานที่สำหรับพักของเพื่อส่งกระจายไปยังแหล่งอื่นๆ ตามพื้นที่อันได้รับมอบหมายต่อไป
  2. ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า – คือคลังสำหรับรับและส่งสินค้าเวลาเดียวกัน ไม่ก็คลังสินถูกออกแบบพิเศษเพื่อขนถ่ายจากพาหนะหนึ่งไปยังอีกพาหนะหนึ่ง คล้ายกับว่าแห่งนี้เป็นจุดการเปลี่ยนถ่ายสินค้า การรวบรวม คัดแยก จากผู้ผลิตรายใหญ่ส่งต่อให้กับผู้ค้ารายย่อยอื่นๆ ต่อไป

คลังสินค้าแบ่งตามลักษณะ

  1. คลังสินค้าทั่วไป – เก็บหลากหลายดูแลง่าย ไม่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ เช่น อุปโภคบริโภคทั่วไป
  2. คลังสินค้าของสด – เก็บของสดโดยเฉพาะ อาทิ ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ อาหารแช่แข็ง เครื่องดื่ม เป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจมากกว่าปกติในอุณหภูมิอันเหมาะสมตามประเภทนั้นๆ
  3. คลังสินค้าอันตราย – เก็บสิ่งของที่มีความอันตรายสูง เช่น สารเคมี สารพิษ วัตถุระเบิด เชื้อเพลิงต่างๆ ต้องแยกประเภทของสิ่งของในคลังอย่างชัดเจน มีการจัดการด้านการเก็บเหมาะสม อุณหภูมิคงที่ สิ่งของบางชนิดจำเป็นต้องขออนุญาตจากหน่วยงานเกี่ยวข้องด้วย ไม่ใช่ว่าใครจะสร้างคลังเพื่อเก็บสิ่งของเหล่านี้ได้
  4. คลังสินค้าแบบพิเศษ (คุมอุณหภูมิ ความชื้น) – คลังขนาดเล็กเก็บสิ่งของมูลค่าสูง ต้องควบคุมความชื้นและอุณหภูมิเพื่อให้ยังคงอยู่ได้ยาวนาน เช่น ยา เวชภัณฑ์บางตัว สารเคมีบางอย่าง ต้องมีการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บสินค้าเหล่านี้เพิ่มเติมด้วย เฉพาะทางไม่ใช่ว่าใครก็จัดตั้งขึ้นมาได้ ต้องผ่านการขออนุญาตอย่างถูกต้อง