การบริหารจัดการควบคุมคลังสินค้า

การควบคุมคลังสินค้าคือการบริหารจัดการเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ภายในคลังเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการต่อไปอย่างไม่ขาดตอน เป้าหมายๆ หลักๆ ของการควบคุมก็คือการทำให้สินค้าภายในคลังถูกจัดการอย่างมีระบบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขนส่ง การจัดเรียง การควบคุมคุณภาพระหว่างการจัดเก็บ การลงทุน การนำสินค้าเข้า-ออก การหยิบสินค้า การป้องกัน ลดการสูญเสียจากปัญหาเสียหาย ช่วยลดต้นทุนของธุรกิจให้มีกำไรมากขึ้นกว่าเดิมจากการจัดเก็บภายในคลัง โดยเฉพาะบริษัทขายสินค้าจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความสนใจกับเรื่องของการควบคุม

วัตถุประสงค์หลักของการควบคุมคลังสินค้า

 1. ลดระยะทางเรื่องของการปฏิบัติงานด้านการเคลื่อนย้ายให้เกิดน้อยที่สุด
 2. เลือกใช้พื้นที่ในการจัดเก็บให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ให้เหลือพื้นที่ว่างจนไม่ได้เกิดการใช้ประโยชน์
 3. สร้างความมั่นใจในด้านของเครื่องมือ อุปกรณ์ แรงงาน สาธารณูปโภค มีความเพียงพอและสอดคล้องกับธุรกิจซึ่งได้มีการวางแผนเอาไว้ก่อนหน้านี้
 4. ทำให้ผู้ร่วมงานที่ทำงานเกี่ยวกับการขนย้ายอยู่ทุกวัน รู้สึกพึงพอใจกับการบริหารจัดการคลังสินค้าอย่างยอดเยี่ยม
 5. วางแผนจัดการได้อย่างรัดกุม ต่อเนื่อง มีระบบ นั่นเพราะมีการจัดการคลังสินค้าอย่างดีทำให้รู้รายละเอียดต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที
 6. รักษาการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยลดต้นทุนต่างๆ ให้กับองค์กรเพื่อนำเงินส่วนที่เหลือไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นต่อไป

ประโยชน์ที่ได้รับจากการควบคุมคลังสินค้า

 1. ช่วยประหยัดค่าขนส่งเมื่อไม่จำเป็นต้องหาหลายรอบ การขนส่งก็สามารถทำได้เพียงครั้งเดียว
 2. หมดปัญหาเรื่องสินค้าขาดคลังเพราะมีการจัดการควบคุมเอาไว้อย่างดี สินค้าใดใกล้จะหมดก็จะมีการแจ้งล่วงหน้าให้ฝ่ายเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
 3. ลดการใช้แรงงานลงเยอะ คนทำงานร่วมกับคลังสินค้าเองก็ไม่ต้องเหนื่อยมากเกินไป อีกทั้งยังช่วยประหยัดเวลาให้สามารถทำงานอย่างอื่นเพิ่มเติมได้อีกด้วย
 4. การผลิตไม่ขาดตอนนั่นเพราะวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตจะสามารถรู้ทันทีว่าประเภทไหนต้องมีการสั่งซื้อเพิ่ม ประเภทไหนใกล้หมด เป็นต้น
 5. มีความพร้อมต่อการพบเจอกับความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ กระแสโลกยุคใหม่ และอีกมากมาย นั่นเพราะเราจะรู้ว่าสินค้าในคลังของเรามีอะไรยังคงใช้งานได้บ้างหรือต้องเปลี่ยนอะไรใหม่บ้าง
 6. ลดต้นทุนการผลิตได้ดี เมื่อใช้แรงงานคนน้อยลงต้นทุนย่อมลดลงไม่รวมถึงการใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่าครบทุกชิ้น ไม่มีความเสียหายให้ต้องซื้อใหม่

การควบคุมคลังสินค้าคือสิ่งสำคัญที่ธุรกิจเองต้องหันมาให้ความสนใจมากขึ้น อย่ามองว่าเป็นเรื่องเล็กเพราะนี่ถือปัจจัยส่งให้ธุรกิจประสบความสำเร็จอีกส่วนเหมือนกัน ไม่แปลกที่เรื่องคลังสินค้ากลายเป็นส่วนสำคัญไปเรียบร้อย