ตอบโจทย์โปรแกรมคลังสินค้า (WMS)

ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีคือสิ่งสำคัญสำหรับการใช้ชีวิตและทุกๆ การกระทำของมนุษย์ไปเรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะหากธุรกิจใดต้องการประสบความสำเร็จล้ำหน้าคนอื่นเรื่องของการนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ก็สำคัญไม่น้อย สำหรับธุรกิจใดก็ตามจำเป็นต้องมีคลังสินค้าเอาไว้สำหรับการบริหารจัดการต่างๆ การเลือกนำเทคโนโลยีอย่าง โปรแกรม (WMS) เข้ามาใช้งานจะตอบโจทย์ด้านคลังสินค้าได้เป็นอย่างดี และจะยิ่งทำให้ธุรกิจของคุณพัฒนาไปได้ไกลมากกว่าที่คิดอีกหลายเท่าตัว

โปรแกรมคลังสินค้า (WMS) คืออะไร

โปรแกรมคลังสินค้า (WMS) หรือ Warehouse Management System เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้สำหรับการบริหารจัดการคลังสินค้าทั่วไปทั้งการรับ เบิก จัดเก็บ มีการสนับสนุนให้ใช้งานในระบบบาร์โค้ดไม่ว่าจะเป็น 1D/ 2D/ RFID สามารถรองรับกับอุปกรณ์ Handheld Barcode Scanner ได้ด้วย

ระบบการทำงานหลักๆ ของ โปรแกรมคลังสินค้า (WMS)

  1. การรับสินค้า – เป็นลักษณะการรับมอบจากโรงงานผลิต ฝากให้เก็บสินค้า หรือมีการสั่งซื้อจากผู้ผลิต ต้องมีการรับคำยืนยันรายการที่ถูกนำเข้าเก็บยังคลังก่อนเพื่อจะได้มีการวางแผนด้านการจัดเก็บ เนื่องจากลักษณะแต่ละชนิดมีความต่างกัน พื้นที่ในการเก็บก็ต่างกัน การรับข้อมูลสามารถทำได้ทั้งจากระบบออนไลน์หรือตัวซัพพลายเออร์เอง ไม่ก็ป้อนข้อมูลมาจากส่วนกลาง การรับสินค้าจำเป็นต้องมีระบบการตรวจสอบเพื่อความมั่นในตัวสินค้า ทั้งความถูกต้อง ครบถ้วน ไมมีการเสียหาย หรือหากต้องการนำระบบบาร์โค้ดมาใช้ก็สามารถทำได้ด้วยตนเอง
  2. การจัดเก็บสินค้า – การนำสินค้าที่ได้รับมอบจากทางซัพพลายเออร์ เข้าสู่ระบบการจัดเก็บตามความเหมาะสมของประเภทนั้นๆ เช่น การวางบน Pallet ที่ตั้งบน Rack การวางสินค้าบนเชลฟ์ ไหนสามารถกองอยู่บนพื้นได้ แน่นอนว่าการจัดเก็บเรื่องพื้นที่คือส่วนสำคัญ แต่สำคัญกว่าก็คือพื้นที่ทั้งหมดต้องถูกใช้อย่างมีประโยชน์สูงสุด ส่งมอบบ่อยก็อาจต้องจัดให้หยิบง่าย ต้องจัดเก็บแบบพิเศษก็ต้องจัดการให้เรียบร้อยเพื่อความเป็นระเบียบ
  3. การส่งมอบสินค้า – หากต้องการให้เกิดความคล่องตัวสามารถใช้ระบบ Vehicle-Mounted Computer & Barcode Scanner ให้กับพนักงานผู้ทำการตรวจนับได้ นี่คือระบบที่อาจมีความเชื่อมโยงกับเซิร์ฟเวอร์ด้วยการต่อ Wi-Fi ทำให้ข้อมูลต่างๆ ทั้งการนำเข้า จัดเก็บ เคลื่อนย้าย หรือแม้แต่การส่งสินค้าเกิดความถูกต้องพร้อมกับบันทึกให้เข้าสู่ระบบอัตโนมัติเพื่อเป็นการย้ำเตือน

การใช้โปรแกรมคลังสินค้า (WMS) ถือว่าเป็นการเลือกใช้โปรแกรมสำหรับธุรกิจมีคลังสินค้าทุกคนควรเลือกนำเอาโปรแกรมนี้ไปใช้งานอย่างมาก แล้วจะรู้ว่ามันคุ้มค่าสุด กับการได้ใช้งานจนทำให้ธุรกิจพัฒนาไกลเกินกว่าจะคิดได้จากโปรแกรม