About Us

warehouse702.com ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ความรู้และคำปรึกษาแก่ท่านที่กำลังต้องการที่จะเช่าคลังค้า เราเป็นเว็บไซต์ที่รวมข้อมูลของคลังสินค้าที่เปิดให้เช่าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ท่านที่สนใจที่กำลังมองหาเช่าคลังสินค้า ได้เข้ามาศึกษาและหาข้อมูลซื่งจะทำให้ตัดสินใจในการเลือกเช่าคลังสินค้าได้ง่ายขึ้นและเว็บไซต์ของเรายังให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีเลือกเช่าคลังสินค้าให้เหมาะสมกับความต้องการของท่านด้วย