Author:

Kerry-

คลังสินค้า Kerry มีระบบดูแลความปลอดภัยอย่างไร ?

บริษัท Kerry Express ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.2006 ซึ่งในปัจจุบันมีสำนักงานทั้งเล็กและใหญ่กว่า 200 แห่งกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศไทย การบริการอันโดดเด่นของ Kerry คือการจัดส่งภายในวันถัดไป ซึ่งครอบคลุมมากกว่า 99.9% ทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย ปัจจุบัน Kerry Express มีการจัดส่งของไปยังสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ออฟฟิต, คลังสินค้า, ร้านค้ารายย่อยรวมทั้งบ้านคนมากกว่า 10,000 ชิ้น/วัน อีกทั้งยังมีลูกค้ารายใหญ่อย่าง บริษัทค้าขายระหว่างประเทศ, E-Commerce Company, การขายสินค้าผ่านโทรทัศน์, หน่วยงานเทคโนโลยี, บริษัทโทรคมนาคม, โรงเรียน รวมถึงร้านค้าขายปลีกต่าง ในปี ค.ศ. 2013 Kerry Express ได้ริเริ่มให้บริการผ่านช่องทางต่างๆ อันหลากหลาย เพื่อให้ลูกค้าเกิดความสะดวกสบายแก่การใช้บริการ ด้วยการเปิดสาขายย่อย หรือ Parcel Shop รวมทั้งจุดให้บริการขนาดเล็ก บนสถานี BTS เท่านั้นยังไม่พอพร้อมเปิดให้บริการผ่านทางตู้ล็อคเกอร์ตามสำนักงานและคอนโดอีกด้วย […]

Lazada

คลังสินค้า Lazada มีระบบดูแลความปลอดภัยอย่างไร

Lazada ก่อตั้งในเมื่อปี ค.ศ. 2012 โดยเป็นผู้นำด้านแพลตฟอร์มเพื่อช้อปปิ้งและขายสินค้าออนไลน์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Lazada ได้สนับสนุนผู้ค้าออนไลน์จากนานาประเทศมากกว่า 155,000 คน รวมทั้งแบรนด์สินค้าต่างๆมากกว่า 3,000 แบรนด์ ให้ผู้บริโภคมากกว่า 560 ล้านคน อีกทั้งยังจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสม พร้อมข้อมูล กับ Solution ให้บริการ ด้วยสินค้าคุณภาพดี ราคาถูกกว่าเว็บอื่นมากกว่า 300 ล้านชิ้น Lazada จึงมอบสินค้าหลากหลายประเภท ตั้งแต่ สินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์, ของใช้ในบ้าน, ของเล่นเด็ก, สินค้าแฟชั่น, อุปกรณ์กีฬา รวมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค Lazada มีความมุ่งมั่นอย่างเต็มเปี่ยมในการยกระดับประสบการณ์ ในการช้อปปิ้งออนไลน์อันดีเยี่ยมให้แก่ผู้บริโภค อีกทั้งยังมีการชำระเงินอันหลากหลายรวมถึงการเก็บเงินปลายทางที่มีประสิทธิภาพดี โดยจุดประสงค์หลักของ Lazada คือ การเป็นแหล่งช้อปปิ้งออนไลน์ชั้นนำ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าอย่างกว้างขวางมากที่สุด ทั้งในระดับนานาชาติ, สินค้าท้องถิ่น รวมทั้งสินค้า Exclusive สำหรับกลยุทธ์ของ Lazada […]

Thai-Airways

การบินไทย มีระบบดูแลความปลอดภัยอย่างไร ?

บริษัทการบินไทย จัดเป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม จัดทำธุรกิจการบินพาณิชย์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2503 พร้อมปฏิบัติงานจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นหลัก โดยรายได้หลักของธุรกิจมาจากการขนส่งผู้โดยสาร และสินค้า ในอัตราส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ส่วนอีกร้อยละ 5 มาจากผู้สนับสนุนต่างๆ หลักส่งมอบผลิตภัณฑ์ ‘เครื่องบิน’ จัดเครื่องมือหลักอีกประเภทหนึ่ง ที่ใช้ขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้า โดยในประเทศไทย มีการลงทุนซื้อเครื่องบินเพื่อนำมาใช้เอง, ใช้ขนส่งผู้โดยสารและสินค้า โดยทั้งหมดนี้ต้องผ่านกระบวนซ่อมบำรุง, ดูแลเครื่องมือหลักในขั้นตอนส่งมอบ เพื่อสร้างความมั่นใจในการให้บริการ ตลอดจนรักษามาตรฐานให้เป็นไปตามข้อกำหนด อีกทั้งยังมีขั้นตอนอย่างครบวงจร ทั้งระหว่างเดินทางและหลังเดินทาง เพื่อให้เกิดบริการอย่างต่อเนื่อง สะดวกสบาย นอกจากนี้ยังมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี รวมทั้งสร้างเครือข่ายสื่อสารเชื่อมโยงครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้ลูกค้าได้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกัน นอกจากนี้บริษัทการบินไทย ยังให้ความสำคัญต้อข้อมูลลับของลูกค้า จึงเกิดนโยบายสร้างความเป็นส่วนตัว เพื่อป้องกันความปลอดภัยข้อมูลส่วนตัวลูกค้า ด้วยความตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัย ของข้อมูลส่วนบุคคลตลอดจนรักษาข้อมูลที่ได้รับมาจากลูกค้า ไว้เป็นความลับเพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นกับลูกค้าในอนาคต ขั้นตอนเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อใช้บริการผ่านเว็บไซต์เพื่อจัดส่งสินค้า หรือเพื่อเดินทาง คุณจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ, ที่อยู่, E-Mail, ข้อมูลบัตรเครดิต […]

Don-Muang-

คลังสินค้า ดอนเมือง มีระบบดูแลความปลอดภัยอย่างไร ?

‘ท่าอากาศยานดอนเมือง’ ให้ความสำคัญอย่างสูงสุด กับขั้นตอนบริหารจัดการรักษาความปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากลทั้งในเขตการบินและพื้นที่อื่นๆ ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อเสริมสร้างความไว้ใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ เนื่องจากความปลอดภัยเป็นปัจจัยหลักอันสำคัญ ในขั้นตอนให้บริการของท่าอากาศยาน ผสมผสานไปกับขั้นตอนดำเนินกิจการอากาศยาน ที่มีความซับซ้อน อีกทั้งยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุในทุกๆ ทางอันจะนำไปสู่ความเสียหายต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ถ้าไม่มีการบริหารอย่างเข้มงวด ด้วยเหตุนี้ท่าอากาศยานดอนเมือง จึงเน้นวางมาตรการรวมทั้งขั้นตอนปฏิบัติงานเชิงรุกล้ำ การสรรหาเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งขั้นตอนพัฒนาบุคลากรทั้งบุคลากร ควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักรู้อย่างเข้มข้น ‘ท่าอากาศยานดอนเมือง’ ได้มีการวางแนวทางดำเนินงานให้มีความผสมผสานกับข้อกำหนดของทั้งสำนักงานการบินพลเรือน รวมทั้งองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ที่ได้รับการตรวจสอบจากโครงการต่างๆ เช่น ขั้นตอนตรวจสอบกำกับดูแลรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน เป็นต้น เพื่อขับเคลื่อนดำเนินงานทางด้านความปลอดภัย ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ขั้นตอนดำเนินงานเพื่อรักษาความปลอดภัย วิธีกำหนดมาตรฐานรักษาความปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากลของ ICAO จัดฝึกอบรมอย่างเป็นประจำ ตรวจสอบขั้นตอนปฏิบัติงาน ด้วยขั้นตอนดำเนินงานทางด้านรักษาความปลอดภัยที่ คลุมทั้งผู้โดยสาร, สินค้า, ลูกเรือ รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำอาวุธ, วัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตรายอื่นๆ เข้ามา ซึ่งผิดกฎหมายต่อการบินพลเรือนขั้นร้ายแรง เช่น การยึดท่าอากาศยานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อก่อวินาศกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ท่าอากาศยานดอนเมือง ยังให้ความสำคัญในการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อยกระดับขั้นตอนดำเนินงาน แลกเปลี่ยนข่าวสารความรู้ – ชำนาญ ที่เป็นประโยชน์ต่อการรักษาความปลอดภัย […]