Author:

warehouse-photo

ความหมายของคลังสินค้าคืออะไร

คลังสินค้า , โรงเก็บสินค้า , โกดัง เป็นอาคารพาณิชย์ ใช้เพื่อเก็บสินค้าพร้อมรอการขนส่งต่อไป โดยคลังสินค้าถูกใช้โดยผู้ผลิต , ผู้นำเข้า , ผู้ส่งออก , ศุลกากร หรือบุคคลอื่นๆ ซึ่งคลังสินค้าส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นอาคารธรรมดาหลังใหญ่โตกว้างขวาง ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมเมือง ภายในอาคารจะประกอบไปด้วยทางลาดเอียงเพื่อใช้สำหรับขนถ่ายสินค้าขึ้นหรือลงรถ บางครั้งคลังสินค้าก็มีหน้าที่รับสินค้ามาจากสถานีรถไฟ , สนามบิน , ท่าเรือโดยตรง นอกจากนี้มักมีเครนหรือลิฟต์เพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายสินค้าซึ่งวางอยู่บนแท่นวางสินค้า อันได้รับมาตรฐาน ISO โดยสินค้าที่นำมาเก็บไว้ ณ คลังสินค้าสามารถเป็นสินค้าชนิดใดก็ได้ เช่น วัตถุดิบ , บรรจุภัณฑ์ , ชิ้นส่วนอะไหล่ , ส่วนประกอบต่าง ๆ หรือสินค้าสำเร็จรูปในวงการ เกษตรกรรม , อุตสาหกรรม , พาณิชย์กรรม เป็นต้น มีระบบการจัดการสินค้าคงคลังเพื่อระบุตัวสินค้าอย่างเป็นระเบียบ เพื่อเป็นการจำแนกหมวดหมู่ รวมทั้งเพื่อให้ทราบว่ามีสินค้าอยู่เท่าใด มีการรับเข้าและส่งออกปริมาณเท่าไหร่ช่วงเวลาใดบ้าง กว่าจะมาเป็นคลังสินค้าในปัจจุบัน […]

Instant-products

สินค้าสำเร็จรูปหรือสินค้าดัดแปลงเฉพาะหมายถึงอะไร

สินค้าสำเร็จรูป ภาษาอังกฤษเรียกว่า Finished Goods เป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตจนเสร็จสมบูรณ์แล้ว พร้อมจะจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้าต่อไป เป็นสินค้าที่ตามสภาพแล้ว สามารถอุปโภคบริโภคได้ โดยไม่จำต้องเปลี่ยน , ดัดแปลง รวมทั้งนำไปผสมกับสิ่งอื่น แต่สิ่งใดจะถูกเรียกว่าเป็นสินค้าสำเร็จรูป ก็ต้องคำนึงถึงการใช้งานตามสภาพด้วย ไม่ใช่พิจารณาจากแต่ว่าอาจใช้ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนดัดแปลง หรือผสมแล้วก็สามารถกลายเป็นสินค้าสำเร็จรูปไปทันที เท่านั้น สินค้าสำเร็จรูป เช่น เสื้อผ้าสำเร็จรูป , ของใช้ในครัวเรือน , รองเท้า , กระเป๋า , เครื่องสำอาง สินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป เป็นต้น สินค้าดัดแปลงเฉพาะหมายถึงอะไร ? ปัจจุบันนี้จำนวนประชากรมนุษย์เพิ่มมากขึ้น จึงทำให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้ไปในจำนวนมหาศาล จนส่งผลให้ไม่เพียงพอกับความต้องการของมนุษย์ ทำให้มนุษย์จึงต้องหาทางเพิ่มผลผลิตให้ได้มากที่สุด และต้องให้ได้ผลผลิตอันมีคุณภาพเหมาะสม จึงทำให้เกิดเทคโนโลยีที่กำลังได้รับความสนใจมาก ณ ปัจจุบัน คือ พันธุวิศวกรรม อันเป็นกระบวนการปรับแต่งหรือตกแต่งยีน เพื่อให้ได้สิ่งมีชีวิตใหม่ที่มีคุณภาพตามต้องการ โดยการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมนี้ ใช้กับแวดวงของพืชมากกว่าสัตว์ โดยมีจุดประสงค์ดังนี้ เพื่อให้พันธุ์พืชทนทานต่อแมลง , โรค […]

การบริหารจัดการควบคุมคลังสินค้า

การควบคุมคลังสินค้าคือการบริหารจัดการเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ภายในคลังเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการต่อไปอย่างไม่ขาดตอน เป้าหมายๆ หลักๆ ของการควบคุมก็คือการทำให้สินค้าภายในคลังถูกจัดการอย่างมีระบบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขนส่ง การจัดเรียง การควบคุมคุณภาพระหว่างการจัดเก็บ การลงทุน การนำสินค้าเข้า-ออก การหยิบสินค้า การป้องกัน ลดการสูญเสียจากปัญหาเสียหาย ช่วยลดต้นทุนของธุรกิจให้มีกำไรมากขึ้นกว่าเดิมจากการจัดเก็บภายในคลัง โดยเฉพาะบริษัทขายสินค้าจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความสนใจกับเรื่องของการควบคุม วัตถุประสงค์หลักของการควบคุมคลังสินค้า ลดระยะทางเรื่องของการปฏิบัติงานด้านการเคลื่อนย้ายให้เกิดน้อยที่สุด เลือกใช้พื้นที่ในการจัดเก็บให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ให้เหลือพื้นที่ว่างจนไม่ได้เกิดการใช้ประโยชน์ สร้างความมั่นใจในด้านของเครื่องมือ อุปกรณ์ แรงงาน สาธารณูปโภค มีความเพียงพอและสอดคล้องกับธุรกิจซึ่งได้มีการวางแผนเอาไว้ก่อนหน้านี้ ทำให้ผู้ร่วมงานที่ทำงานเกี่ยวกับการขนย้ายอยู่ทุกวัน รู้สึกพึงพอใจกับการบริหารจัดการคลังสินค้าอย่างยอดเยี่ยม วางแผนจัดการได้อย่างรัดกุม ต่อเนื่อง มีระบบ นั่นเพราะมีการจัดการคลังสินค้าอย่างดีทำให้รู้รายละเอียดต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที รักษาการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยลดต้นทุนต่างๆ ให้กับองค์กรเพื่อนำเงินส่วนที่เหลือไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นต่อไป ประโยชน์ที่ได้รับจากการควบคุมคลังสินค้า ช่วยประหยัดค่าขนส่งเมื่อไม่จำเป็นต้องหาหลายรอบ การขนส่งก็สามารถทำได้เพียงครั้งเดียว หมดปัญหาเรื่องสินค้าขาดคลังเพราะมีการจัดการควบคุมเอาไว้อย่างดี สินค้าใดใกล้จะหมดก็จะมีการแจ้งล่วงหน้าให้ฝ่ายเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป ลดการใช้แรงงานลงเยอะ คนทำงานร่วมกับคลังสินค้าเองก็ไม่ต้องเหนื่อยมากเกินไป อีกทั้งยังช่วยประหยัดเวลาให้สามารถทำงานอย่างอื่นเพิ่มเติมได้อีกด้วย การผลิตไม่ขาดตอนนั่นเพราะวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตจะสามารถรู้ทันทีว่าประเภทไหนต้องมีการสั่งซื้อเพิ่ม ประเภทไหนใกล้หมด เป็นต้น มีความพร้อมต่อการพบเจอกับความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ กระแสโลกยุคใหม่ และอีกมากมาย นั่นเพราะเราจะรู้ว่าสินค้าในคลังของเรามีอะไรยังคงใช้งานได้บ้างหรือต้องเปลี่ยนอะไรใหม่บ้าง […]

การจำแนกและแบ่งประเภทคลังสินค้า

ปกติแล้วคลังสินค้าคือสถานที่สำหรับเก็บวัตถุดิบต่างๆ ไม่ก็เป็นสถานที่สำหรับการเก็บชิ้นงานระหว่างการผลิตอยู่ก็ได้เช่นกัน แต่ไม่ว่าจะมีเอาไว้สำหรับการเก็บสิ่งใดก็ตามแต่การบริหารจัดการถือเป็นส่วนสำคัญอย่างมากสำหรับธุรกิจ เพราะหากมีการวางแบบแผนโครงสร้างการจัดเก็บได้ดีนั่นก็หมายถึงธุรกิจมีโอกาสประสบความสำเร็จสูง เหนือสิ่งอื่นใดก็มีประเภทในการจัดเก็บเช่นกัน ลองมาทำความรู้จักกับการจำแนกประเภทคลังสินค้าว่ามีประเภทไหนบ้าง คลังสินค้าแบ่งตามประเภทธุรกิจ คลังสินค้าสาธารณะ – เป็นคลังที่เจ้าของธุรกิจสร้างหรือเปิดขึ้นเพื่อเก็บรักษามีค่าเช่า อาทิ ห้องเย็น โกดังทั่วไป หากบริษัทไม่ต้องการจะสร้างโรงงานนั้นๆ ไม่ต้องการสร้างห้องเย็นหรือโกดังของตนเองก็ให้ไปเช่าคลังสาธารณะเพื่อเก็บเอาไว้ คลังสินค้าส่วนตัว –ที่บริษัทแต่ละบริษัทได้สร้างขึ้นมาเป็นของตนเอง ในพื้นที่ของบริษัทครอบครองอยู่ เช่น คลังสินค้าแบบสำเร็จรูป คลังวัตถุดิบ การใช้เพื่อจัดเก็บวัตถุดิบของบริษัทเท่านั้นห้ามให้คนอื่นเข้ามายุ่งเกี่ยวเด็ดขาด คลังสินค้าตามลักษณะงาน ศูนย์กระจายสินค้า – เป็นบริเวณซึ่งมีหน้าที่หลากหลาย สถานที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้ขายปลีก ให้บริการด้านการขนส่ง จัดเก็บให้กับลูกค้าได้ตามความต้องการ พูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือสถานที่สำหรับพักของเพื่อส่งกระจายไปยังแหล่งอื่นๆ ตามพื้นที่อันได้รับมอบหมายต่อไป ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า – คือคลังสำหรับรับและส่งสินค้าเวลาเดียวกัน ไม่ก็คลังสินถูกออกแบบพิเศษเพื่อขนถ่ายจากพาหนะหนึ่งไปยังอีกพาหนะหนึ่ง คล้ายกับว่าแห่งนี้เป็นจุดการเปลี่ยนถ่ายสินค้า การรวบรวม คัดแยก จากผู้ผลิตรายใหญ่ส่งต่อให้กับผู้ค้ารายย่อยอื่นๆ ต่อไป คลังสินค้าแบ่งตามลักษณะ คลังสินค้าทั่วไป – เก็บหลากหลายดูแลง่าย ไม่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ เช่น อุปโภคบริโภคทั่วไป คลังสินค้าของสด – […]