Author:

การบริหารจัดการควบคุมคลังสินค้า

การควบคุมคลังสินค้าคือการบริหารจัดการเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ภายในคลังเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการต่อไปอย่างไม่ขาดตอน เป้าหมายๆ หลักๆ ของการควบคุมก็คือการทำให้สินค้าภายในคลังถูกจัดการอย่างมีระบบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขนส่ง การจัดเรียง การควบคุมคุณภาพระหว่างการจัดเก็บ การลงทุน การนำสินค้าเข้า-ออก การหยิบสินค้า การป้องกัน ลดการสูญเสียจากปัญหาเสียหาย ช่วยลดต้นทุนของธุรกิจให้มีกำไรมากขึ้นกว่าเดิมจากการจัดเก็บภายในคลัง โดยเฉพาะบริษัทขายสินค้าจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความสนใจกับเรื่องของการควบคุม วัตถุประสงค์หลักของการควบคุมคลังสินค้า ลดระยะทางเรื่องของการปฏิบัติงานด้านการเคลื่อนย้ายให้เกิดน้อยที่สุด เลือกใช้พื้นที่ในการจัดเก็บให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ให้เหลือพื้นที่ว่างจนไม่ได้เกิดการใช้ประโยชน์ สร้างความมั่นใจในด้านของเครื่องมือ อุปกรณ์ แรงงาน สาธารณูปโภค มีความเพียงพอและสอดคล้องกับธุรกิจซึ่งได้มีการวางแผนเอาไว้ก่อนหน้านี้ ทำให้ผู้ร่วมงานที่ทำงานเกี่ยวกับการขนย้ายอยู่ทุกวัน รู้สึกพึงพอใจกับการบริหารจัดการคลังสินค้าอย่างยอดเยี่ยม วางแผนจัดการได้อย่างรัดกุม ต่อเนื่อง มีระบบ นั่นเพราะมีการจัดการคลังสินค้าอย่างดีทำให้รู้รายละเอียดต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที รักษาการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยลดต้นทุนต่างๆ ให้กับองค์กรเพื่อนำเงินส่วนที่เหลือไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นต่อไป ประโยชน์ที่ได้รับจากการควบคุมคลังสินค้า ช่วยประหยัดค่าขนส่งเมื่อไม่จำเป็นต้องหาหลายรอบ การขนส่งก็สามารถทำได้เพียงครั้งเดียว หมดปัญหาเรื่องสินค้าขาดคลังเพราะมีการจัดการควบคุมเอาไว้อย่างดี สินค้าใดใกล้จะหมดก็จะมีการแจ้งล่วงหน้าให้ฝ่ายเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป ลดการใช้แรงงานลงเยอะ คนทำงานร่วมกับคลังสินค้าเองก็ไม่ต้องเหนื่อยมากเกินไป อีกทั้งยังช่วยประหยัดเวลาให้สามารถทำงานอย่างอื่นเพิ่มเติมได้อีกด้วย การผลิตไม่ขาดตอนนั่นเพราะวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตจะสามารถรู้ทันทีว่าประเภทไหนต้องมีการสั่งซื้อเพิ่ม ประเภทไหนใกล้หมด เป็นต้น มีความพร้อมต่อการพบเจอกับความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ กระแสโลกยุคใหม่ และอีกมากมาย นั่นเพราะเราจะรู้ว่าสินค้าในคลังของเรามีอะไรยังคงใช้งานได้บ้างหรือต้องเปลี่ยนอะไรใหม่บ้าง […]

การจำแนกและแบ่งประเภทคลังสินค้า

ปกติแล้วคลังสินค้าคือสถานที่สำหรับเก็บวัตถุดิบต่างๆ ไม่ก็เป็นสถานที่สำหรับการเก็บชิ้นงานระหว่างการผลิตอยู่ก็ได้เช่นกัน แต่ไม่ว่าจะมีเอาไว้สำหรับการเก็บสิ่งใดก็ตามแต่การบริหารจัดการถือเป็นส่วนสำคัญอย่างมากสำหรับธุรกิจ เพราะหากมีการวางแบบแผนโครงสร้างการจัดเก็บได้ดีนั่นก็หมายถึงธุรกิจมีโอกาสประสบความสำเร็จสูง เหนือสิ่งอื่นใดก็มีประเภทในการจัดเก็บเช่นกัน ลองมาทำความรู้จักกับการจำแนกประเภทคลังสินค้าว่ามีประเภทไหนบ้าง คลังสินค้าแบ่งตามประเภทธุรกิจ คลังสินค้าสาธารณะ – เป็นคลังที่เจ้าของธุรกิจสร้างหรือเปิดขึ้นเพื่อเก็บรักษามีค่าเช่า อาทิ ห้องเย็น โกดังทั่วไป หากบริษัทไม่ต้องการจะสร้างโรงงานนั้นๆ ไม่ต้องการสร้างห้องเย็นหรือโกดังของตนเองก็ให้ไปเช่าคลังสาธารณะเพื่อเก็บเอาไว้ คลังสินค้าส่วนตัว –ที่บริษัทแต่ละบริษัทได้สร้างขึ้นมาเป็นของตนเอง ในพื้นที่ของบริษัทครอบครองอยู่ เช่น คลังสินค้าแบบสำเร็จรูป คลังวัตถุดิบ การใช้เพื่อจัดเก็บวัตถุดิบของบริษัทเท่านั้นห้ามให้คนอื่นเข้ามายุ่งเกี่ยวเด็ดขาด คลังสินค้าตามลักษณะงาน ศูนย์กระจายสินค้า – เป็นบริเวณซึ่งมีหน้าที่หลากหลาย สถานที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้ขายปลีก ให้บริการด้านการขนส่ง จัดเก็บให้กับลูกค้าได้ตามความต้องการ พูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือสถานที่สำหรับพักของเพื่อส่งกระจายไปยังแหล่งอื่นๆ ตามพื้นที่อันได้รับมอบหมายต่อไป ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า – คือคลังสำหรับรับและส่งสินค้าเวลาเดียวกัน ไม่ก็คลังสินถูกออกแบบพิเศษเพื่อขนถ่ายจากพาหนะหนึ่งไปยังอีกพาหนะหนึ่ง คล้ายกับว่าแห่งนี้เป็นจุดการเปลี่ยนถ่ายสินค้า การรวบรวม คัดแยก จากผู้ผลิตรายใหญ่ส่งต่อให้กับผู้ค้ารายย่อยอื่นๆ ต่อไป คลังสินค้าแบ่งตามลักษณะ คลังสินค้าทั่วไป – เก็บหลากหลายดูแลง่าย ไม่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ เช่น อุปโภคบริโภคทั่วไป คลังสินค้าของสด – […]

ตอบโจทย์โปรแกรมคลังสินค้า (WMS)

ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีคือสิ่งสำคัญสำหรับการใช้ชีวิตและทุกๆ การกระทำของมนุษย์ไปเรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะหากธุรกิจใดต้องการประสบความสำเร็จล้ำหน้าคนอื่นเรื่องของการนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ก็สำคัญไม่น้อย สำหรับธุรกิจใดก็ตามจำเป็นต้องมีคลังสินค้าเอาไว้สำหรับการบริหารจัดการต่างๆ การเลือกนำเทคโนโลยีอย่าง โปรแกรม (WMS) เข้ามาใช้งานจะตอบโจทย์ด้านคลังสินค้าได้เป็นอย่างดี และจะยิ่งทำให้ธุรกิจของคุณพัฒนาไปได้ไกลมากกว่าที่คิดอีกหลายเท่าตัว โปรแกรมคลังสินค้า (WMS) คืออะไร โปรแกรมคลังสินค้า (WMS) หรือ Warehouse Management System เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้สำหรับการบริหารจัดการคลังสินค้าทั่วไปทั้งการรับ เบิก จัดเก็บ มีการสนับสนุนให้ใช้งานในระบบบาร์โค้ดไม่ว่าจะเป็น 1D/ 2D/ RFID สามารถรองรับกับอุปกรณ์ Handheld Barcode Scanner ได้ด้วย ระบบการทำงานหลักๆ ของ โปรแกรมคลังสินค้า (WMS) การรับสินค้า – เป็นลักษณะการรับมอบจากโรงงานผลิต ฝากให้เก็บสินค้า หรือมีการสั่งซื้อจากผู้ผลิต ต้องมีการรับคำยืนยันรายการที่ถูกนำเข้าเก็บยังคลังก่อนเพื่อจะได้มีการวางแผนด้านการจัดเก็บ เนื่องจากลักษณะแต่ละชนิดมีความต่างกัน พื้นที่ในการเก็บก็ต่างกัน การรับข้อมูลสามารถทำได้ทั้งจากระบบออนไลน์หรือตัวซัพพลายเออร์เอง ไม่ก็ป้อนข้อมูลมาจากส่วนกลาง การรับสินค้าจำเป็นต้องมีระบบการตรวจสอบเพื่อความมั่นในตัวสินค้า ทั้งความถูกต้อง ครบถ้วน ไมมีการเสียหาย หรือหากต้องการนำระบบบาร์โค้ดมาใช้ก็สามารถทำได้ด้วยตนเอง […]

panalpina-photo

PANALPINA ขยายจุดกระจายสินค้าแห่งใหม่ ณ TPARK บางนา

PANALPINA ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการ Solution ด้าน Supply chain ระดับโลกได้มีการขยายศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ ณ TPARK บางนา ด้วยขนาดพื้นที่ 9,500 ตารางกิโลเมตร. ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับขยายธุรกิจในการบริหารจัดการคลังสินค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น น้ำมันหล่อลื่น จารบี เคมี รวมทั้งชิ้นส่วนรถยนต์ โดยกลุ่ม PANALPINA มีความชำนาญมาก ในเรื่องของการจัดการ Logistics มีสำนักงานเครือข่ายกว่า 500 แห่ง จาก   75 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งยังจับมือกับบริษัทอีก 90 ประเทศ โดยทางกลุ่ม PANALPINA เริ่มทำการขยับขยายธุรกิจในประเทศไทย มาตั้งแต่ปี 2532 เป็นการทำธุรกิจแบบแบบครอบคลุมสำหรับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ เช่น การขนส่งทางเรือ , ทางอากาศ , บริการคลังสินค้า , จัดเก็บสินค้า เป็นต้น ธุรกิจในด้าน Logistics […]